Kontakta mig


IBP, Infotool Budget och Prognos


HELINTEGRERAT BUDGET- OCH PROGNOSVERKTYG

Infotools budget- och prognosverktyg är enkelt att använda och ger lugn i budgetprocessen för ekonomiavdelningen, controllers och verksamhetschefer. Det är även ett kraftfullt BI-verktyg som är helt integrerat med beslutsstödet Diver Platform.


Du får smart överblick på budget- och prognosarbetet, men också på hela verksamheten med analys, rapporter och uppföljning.

 • Sparar tid med en effektiv process
 • Struktur i budgetprocessen
 • Säkerhet i siffrorna
 • Överblick på hela verksamheten
 • Bättre teamwork


Läs mer om IBP - Ett komplett budgetsystem

Visa mer
Visa mindre

SMARTARE ARBETSPROCESS OCH SMIDIGA FUNKTIONER

Infotools budget- och prognosverktyg är anpassat för ett processbaserat arbetssätt, med dokumenterade ansvar och roller och smidiga övergångar mellan medarbetare med olika ansvarsområden. Verktyget är flexibelt och kan anpassas till företagets specifika budgetprocess.

 • Skräddarsydda inmatningsformulär som passar hela organisationen,
  en viss del av verksamheten eller enskilda användare
 • Frihet och möjlighet att själv justera vilka inmatningsvyer,
  verksamhetsbegrepp eller jämförelsetal man vill se för stunden
 • Hanterar organisationsförändringar under budgetarbetet samt arbete
  med flera versioner av organisationsträd parallellt
 • Stort utbud av beräkningsfunktioner, till exempel för
  beloppsförändringar och nyckelfördelningar

Läs mer om IBP - Införandeprocess

EFFEKTIVA BUDGETMODULER

Infotools budget- och prognosverktyg innehåller specifika moduler för exempelvis lönebudget, inköps- och försäljningsbudget och studentplanering som underlättar budget- och planeringsarbetet.

 • Personalbudget och resursplanering. Flexibelt och lättanvänt, med möjlighet till avancerad personalbudgetering på detaljnivå. Hämtar personal- och löneuppgifter från ert personalsystem, vilket innebär att beräkningarna alltid görs med aktuella grunduppgifter. Läs mer om personalbudget och resursplanering
 • Inköp och försäljning. Enkel administrering av produkter och tjänster. Från ett grafisk gränssnitt kan produkt- eller tjänstekataloger administreras. Kataloger kan versioneras, så att aktuell budget använder aktuella uppgifter samtidigt som historisk data sparas intakt. Läs mer om inköp och försäljning
 • Studentplanering - Planering av anslagsintäkter för lärosäten. Ger stöd för finansiell planering av anslagsintäkter. Styr produktionen i förhållande till takbelopp. Rapporter kan tas fram från minsta detaljnivå och kurstillfälle, för program och programkull, till högsta summeringsnivå – myndighetsnivå. Läs mer om studentplanering

SNABBT, ENKELT, MOLNBASERAT

Om du frågar våra användare, så är enkelhet och användarvänlighet det bästa med Infotools verktyg. IBP, budget och prognos är ett kraftfullt BI-verktyg som sätts upp i Infotools molnmiljö och kan driftsättas snabbt och säkert.

Räkna med att allt är klart för start efter åtta veckor. Vi hjälper er hela vägen. Tillsammans går vi igenom målsättningar, förutsättningar och avgränsningar. Vi definierar vilka grunddata som behövs och tar fram en detaljerad projektplan som givetvis inkluderar utbildning.

Prova själv, boka en demo.

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå