Kontakta mig


Infotool Budget och Prognos - IBP

IBP - ETT KOMPLETT BUDGETSYSTEM

Med Infotool Budget och Prognos, IBP, kan både nya och befintliga kunder till Infotool få tillgång till ett kraftfullt budget- och prognosverktyg som är helt integrerat med beslutsstödet The Diver Solution. En stor fördel är givetvis att detta stödjer hela din verksamhetsprocess samtidigt som du har en leverantör av både uppföljning, rapporter, analys samt budget och prognos.

GRAFISK BILD OCH KONTROLL AV PROCESSEN

Med IBP kan du få en överblick över din budget- och prognosprocess i en med en tydlig grafisk bild. Detta tillsammans med en väldefinierad arbetsprocesskontroll med statuslägen ger dig en mycket bra kontroll över budgetprocessen. Ni kan hela tiden följa de olika administrativa stegen i er process.

Visa mer
Visa mindre

FINANSIELL BUDGET

Finansiell budget är hjärtat i Infotool Budget och Prognos. IBP:s uppgift är att stödja er budgetprocess, öka datakvaliteten och att få ert budget- och prognosarbete att flyta på så smidigt som möjligt.

VEM DELTAR I BUDGETPROCESSEN?

Infotool Budget och Prognos möjliggör ett processbaserat arbetssätt, med dokumenterade ansvar och roller. När en person har arbetat färdigt med sina budgetformulär kan den enkelt lämna över dessa till nästa person i ansvarskedjan. Systemet är flexibelt och är lätt att anpassa till just er budgetprocess.

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

För att lyckas med en budget eller prognos är det viktigt att rätt information samlas in. IBP gör det enkelt att skräddarsy inmatningsformulär för att passa hela organisationen, enskilda användare, eller en viss del av verksamheten.

Alla organisationer är dynamiska. Därför har vi lagt kraft på att IBP skall hantera organisationsstrukturer på ett så effektivt sätt som möjligt. Systemet gör det till exempel enkelt att genomföra organisationsförändringar mitt under en budgetomgång. Det är också möjligt att jobba med flera versioner av sitt organisationsträd parallellt.

Visa mer
Visa mindre

HUR UNDERLÄTTAR VI BUDGETARBETET?

I IBP finns avancerade verktyg för att hjälpa till i budget- och prognosarbetet. Systemet har ett stort utbud av beräkningsfunktioner, till exempel för beloppsförändringar och nyckelfördelningar.

Visa mer
Visa mindre

Information som samlas in måste vara rätt och konsekvent, men samma sorts inmatningsvy passar inte alla. Därför gör IBP det möjligt för slutanvändare att själv justera vilka verksamhetsbegrepp man vill se för stunden. Det går även att förändra sin inmatningsvy genom att till exempel ändra värdepotens, eller vilka jämförelsetal man vill se. Detta gör att enskilda användare upplever en frihet i sitt arbete, samtidigt som den insamlade informationen i slutändan blir konsekvent och lätt att sammanställa.
Och självklart kan man exportera sina formulär till Excel!

EFFEKTIVA BUDGETMODULER

I såväl budget- som i prognossammanhang finns det mer eller mindre viktiga delar för organisationen. Vissa delar kräver också mer stöd till användaren för att underlätta budgeteringen. I IBP finns därför särskilda budgetmoduler för t.ex. lönebudget, inköps- och försäljningsbudget.

Budgetmoduler:

Personalbudget och resursplanering
Inköp och försäljning
Studentplanering - Planering av anslagsintäkter för lärosäten

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå