Kontakta mig


Personalbudget och resursplanering

IBP har en dedikerad modul för personalbudget och resursplanering. Modulen är intuitiv och lättarbetad, men ger samtidigt stor flexibilitet och möjliggör avancerad personalbudgetering.

Genom att hämta personal- och löneuppgifter från ert personalsystem ser vi till att ni alltid arbetar med aktuella grunduppgifter. Det är självklart även möjligt att komplettera budgeten med resurser som ännu inte är anställda. I modulen justerar ni sedan löner, uppdaterar anställdas sysselsättningsgrad och allokeringsuppgifter. Varje gång ni gör en ändring kan ni direkt se hur ändringen slår på den totala lönekostnaden, på personnivå, för det aktuella kostnadsstället, eller för hela verksamheten.

Visa mer
Visa mindre

Olika verksamheter har olika behov när det gäller personalbudget och resursplanering. Vill ni göra det möjligt att planera personal för vissa projekt eller aktiviteter? Vill ni jobba med speciella lönetillägg? Finns det anställda med delade tjänster, eller som är allokerade till flera kostnadsställen samtidigt? I IBP:s modul för personalbudget och resursplanering väljer man själv vilken detaljnivå man vill lägga sig på.

Modulen för personalbudget och resursplanering gör det lätt att hantera personer som har allokeringar på fler än ett kostnadsställe. Man kan enkelt äska en person från en annan del av organisationen. Det är också möjligt att föreslå en person som resurs till ett annat kostnadsställe. För att göra äskandeprocessen ännu smidigare finns det en inbyggd ”Att göra”-lista, där du får en översikt över äskandeförfrågningar och resursförslag som bör besvaras.

TIMLÖNEMODUL

För planering av kostnader för timanställda finns en särskild modul. Kostnad kan anges per timme eller dag. Årskostnad kan automatiskt fördelas ut över årets månader. Respektive post kan även kopplas till koder som t.ex. aktivitet eller frikod. Planerade kostnader för timlöner sparas ned i huvudformulär på respektive konto.

Visa mer
Visa mindre

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå