Kontakta mig


IBP - Införandeprocess

FRÅN FÖRSTUDIE TILL DRIFTSÄTTNING

Infotools införandeprocess utgår ifrån en förstudie där vi går igenom målsättning, förutsättningar och avgränsningar för projektet. Vi definierar vilka grunddata som behövs för att sätta upp en första budget, till exempel organisationshierarki och kontoplan, och tar fram en projektplan. Under implementationen arbetar Infotool och kunden iterativt i nära samarbete med konfiguration och uppsättning av en initial budget. Acceptanstest tar vid för att säkerställa att verksamhetskraven uppfylls. Efter utbildning av administratörer och användare kan lösningen slutligen driftsättas.

IBP sätts upp i Infotools molnmiljö och kan omedelbart driftsättas. Verktyget kan även införas i kundens egen miljö, om så önskas.

Visa mer
Visa mindre

ANPASSNINGAR

IBP är ett fullödigt budget- och prognosverktyg med många manårs utveckling. Systemet är baserat på ett flertal kundprojekt och stödjer de allra flesta behov. Vi rekommenderar att kunden börjar använda IBP out-of-the-box och välkomnar önskemål om vidareutveckling när kunden lärt känna verktyget väl. Om särskilda krav identifieras, sätter vi upp ett separat projekt för att lösa dem.

IMPLEMENTATIONSTID

Vårt mål är att ett fungerande system för budget- och prognos för er organisation skall vara klart för acceptanstest efter fyra veckor och att systemet skall vara driftsatt efter åtta veckor.

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå