Kontakta mig


Vad utmärker Diver Platform?

Integration - Nyckeltal - Analys


Integration är nyckeln till bättre resultat

Nära integration av data och applikationer ökar prestanda och ger en enda källa till sanningen.

Visa mer
Visa mindre

ORGANISERA. INTEGRERA. TRANSFORMERA.

Ni har flera databaser med kritisk information.

För att analysera och visualisera dessa data, använder många organisationer olika analysverktyg för olika databaser. Detta leder dock till stuprörslösningar med separata informationsmängder och osammanhängande beslutsfattande. Det leder också till höga kostnader p.g.a. flera olika leverantörer och svårigheter att använda det ni tagit fram inom ett visst område, i de andra områdena.

DIVER PLATFORM LÖSER DETTA GENOM SINA UNIKA INTEGRATIONSMÖJLIGHETER.

Nyckeltal

KPI:er – Mät det som betyder mest

Stärks av ett ramverk som säkerställer att era analytiker och användare ser rätt information på rätt sätt.

Visa mer
Visa mindreDEFINIERA. SAMARBETA. MÄT.

Vilka mått är mest kritiska för att er organisation skall bli framgångsrik?

Man köper en analysplattform för att man vill att den skall förenkla beslutsfattande och skapa en enhetlig vy av de siffror som betyder mest.

Många lösningar på marknaden har tyvärr inte stöd för rätt styrning (governance), vilket leder till meningsskiljaktigheter om vad siffrorna betyder och ökar komplexiteten i processen.

Diver Platform har styrning av data inbakad i själva tekniken

Med Diver Platform får du ett ramverk för nyckeltal (KPI:er) och hantering av affärsregler (Business Rule Management) som du kan använda som det är (out-of-the-box) eller anpassa efter dina behov.

Diver Platform möjliggör för dig att samarbeta om definitionerna av nyckeltal och mått, att se definitionerna och ändringshistoriken.

På detta sätt kan du alltid känna trygghet i integriteten i dina data och du kan säkerställa att du och dina kolleger tittar på samma data på samma sätt.

Analys

Analys: Att gå från data till beslut.

Visualisera och utforska dina data på det sätt som är mest värdefullt för dig och din roll.

Visa mer
Visa mindreMedan många analyslösningar erbjuder fördefinierade vägar för drill-down, som endast ger användaren ett sätt att se på data, erbjuder Diver Platform dig friheten att själv bestämma hur du vill utforska och studera data för att skapa mest värde.

Analysklienterna i Diver Platform är designade för många olika typer av användare (data scientists, analytiker, chefer, medarbetare, kunder) och är tillgängliga på ett flertal typer av enheter (desktop, laptop, tablets, mobiltelefoner).

Den särskilda funktionen för presentationsmallar för nyckeltal (”stamps”) gör det möjligt att enkelt designa sin egen dashboard för self-service.

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå