Kontakta mig


Diver Platform - Measure Factory

Automatisering av affärsregler och AI (Artificial Intelligence)

Använd affärsregler för att säkerställa att dataflödena är korrekta.
Affärsregelmotor för att säkerställa integritet och standardisering.
Säkerställ att alla användare ser en och samma version av sanningen (single version of the truth).

Visa mer
Visa mindre

ENHETLIGHET GER TYDLIGHET.

Fördefinierade nyckeltal (KPI:er) skapar förtroende för data och bättre beslutsfattande

Measure Factory är en motor för automatiserade affärsregler. Det är en central plats där du kan arbeta med mått och deras underliggande logik. Genom att låta dig gräva dig ned i dina data på den djupaste nivån, hjälper den dig att specificera hur siffror beräknas och gör det möjligt för andra att förstå hur beräkningen är definierad, inklusive tillhörande metadata. OBS: Measure Factory är en tilläggsmodul (add-on) i Diver Platform och kräver en särskild licens.

Measure Factory gör det möjligt att tillämpa affärsregler på ett flertal datamängder. Då processandet av affärsreglerna är automatiserat, kan du fokusera på korrektheten i varje affärsregel, utan att behöva oroa dig för hur dataflödet mellan de olika reglerna fungerar. Detta gör det enkelt att skapa och underhålla ett stort antal affärsregler.

Measure Factory-funktioner

  • Dataanalys i realtid
  • Dashboards som möjliggör djupanalys
  • Rollbaserade dashboards och dashboards för management
  • Pålitlig säkerhet

Visa mer
Visa mindre

Measure Factory-terminologi

Mått (Measures)

Mått är svaren på dina verksamhetsfrågor. Det handlar typiskt om siffror. Mått ger dig en bild av hur saker och ting är och vart de kan tänkas vara på väg i framtiden. Du kan använda mått för att besvara viktiga frågor som t.ex: uppnår vi våra mål?

Styrning (Governance)

Mått är mer än kvantitativa värden (mätetal). Du kan förse ett mått med metadata för att underlätta styrning. Du kan t.ex. lägga till en semantisk förklaring av vad ett mått betyder och visa vilka data som används för ett producera det.

Dashboards

Dashboards är visuella presentationer av dina data på ett sätt som är enkelt att läsa. De ger ditt team omedelbar tillgång till siffrorna, vilket gör det möjligt för dem att fatta datadrivna beslut. Dashboards kan handla om organisation i allmänhet eller vara specifika för en viss roll eller en viss avdelning.

Mer information om Measure Factory

Datablad om Measure Factory: Measure-Factory-2024.pdf

Kom igång genom att titta på denna introduktionsvideo för Measure Factory

Visa mer
Visa mindre

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå